"Bạn nên chi tiêu tiền của bạn một cách cẩn thận và tránh xa hoa." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bạn nên chi tiêu tiền của bạn một cách cẩn thận và tránh xa hoa." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên chi tiêu tiền của bạn một cách cẩn thận và tránh xa hoa." câu này dịch sang tiếng anh là: You should spend your money carefully and avoid extravagance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login