"Tại sao bạn không thể yêu cầu cha của bạn đưa ra bảo lãnh cho bạn?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tại sao bạn không thể yêu cầu cha của bạn đưa ra bảo lãnh cho bạn?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại sao bạn không thể yêu cầu cha của bạn đưa ra bảo lãnh cho bạn?" tiếng anh dịch: Why can't you ask your father to put up bail for you?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login