"Đảng chính trị được sử dụng như một chiếc áo choàng cho các hoạt động khủng bố." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đảng chính trị được sử dụng như một chiếc áo choàng cho các hoạt động khủng bố." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đảng chính trị được sử dụng như một chiếc áo choàng cho các hoạt động khủng bố." dịch sang tiếng anh: The political party is used as a cloak for terrorist activities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login