"Tuổi đã cúi đầu thẳng lưng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tuổi đã cúi đầu thẳng lưng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tuổi đã cúi đầu thẳng lưng." dịch câu này sang tiếng anh là: Age had bowed his once straight back.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login