"Cha anh quản lý để có được một công việc tại nhà máy địa phương." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cha anh quản lý để có được một công việc tại nhà máy địa phương." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha anh quản lý để có được một công việc tại nhà máy địa phương." câu này tiếng anh dịch: His father managed to get him a job at the local factory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login