"Anh di chuyển cẩn thận và điên cuồng từ từ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh di chuyển cẩn thận và điên cuồng từ từ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh di chuyển cẩn thận và điên cuồng từ từ." tiếng anh câu này dịch: He moved carefully and maddeningly slowly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login