"Công việc của bạn không đạt (tiêu chuẩn)." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Công việc của bạn không đạt (tiêu chuẩn)." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc của bạn không đạt (tiêu chuẩn)." dịch sang tiếng anh: Your work is not up to (the) standard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login