"Các ống được đặt đều đặn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các ống được đặt đều đặn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ống được đặt đều đặn." dịch câu này sang tiếng anh là: The pipes were placed at regular intervals .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login