"Các bài phát biểu dài đã cho chúng tôi các fidgets." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các bài phát biểu dài đã cho chúng tôi các fidgets." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bài phát biểu dài đã cho chúng tôi các fidgets." câu này tiếng anh là: The long speech gave us the fidgets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login