"Họ là những người ăn xin mơ hồ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Họ là những người ăn xin mơ hồ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ là những người ăn xin mơ hồ." câu này tiếng anh dịch: They are vagrant beggars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login