"Tại sao bạn đi?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tại sao bạn đi?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại sao bạn đi?" câu này dịch sang tiếng anh:Wherefore did you go?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.