"Cô ấy đã xin lỗi vì đã không giữ lời hứa." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô ấy đã xin lỗi vì đã không giữ lời hứa." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã xin lỗi vì đã không giữ lời hứa." câu này dịch sang tiếng anh là: She was apologetic for not keeping her promise.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login