"Smith đã giết vợ mình, rồi tự bắn mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Smith đã giết vợ mình, rồi tự bắn mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Smith đã giết vợ mình, rồi tự bắn mình." tiếng anh dịch: Smith killed his wife, and then shot himself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login