"Cuốn sách miêu tả ông là một nhân vật khá khó chịu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cuốn sách miêu tả ông là một nhân vật khá khó chịu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách miêu tả ông là một nhân vật khá khó chịu." tiếng anh câu này dịch: The book depicts him as a rather unpleasant character.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login