"Đó là một kế hoạch được tổ chức tốt để điều động chủ tịch công ty John Woolford ra khỏi văn phòng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Đó là một kế hoạch được tổ chức tốt để điều động chủ tịch công ty John Woolford ra khỏi văn phòng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một kế hoạch được tổ chức tốt để điều động chủ tịch công ty John Woolford ra khỏi văn phòng." câu này dịch sang tiếng anh:It was a well-organized plan to maneuver company president John Woolford out of office.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login