"Tôi đã có hàng núi giấy tờ để giải quyết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi đã có hàng núi giấy tờ để giải quyết." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có hàng núi giấy tờ để giải quyết." tiếng anh là: I've got mountains of paperwork to deal with.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login