"Cranmer bị giết chết như một kẻ dị giáo." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cranmer bị giết chết như một kẻ dị giáo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cranmer bị giết chết như một kẻ dị giáo." tiếng anh câu này dịch: Cranmer was put to death as a heretic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login