"Tôi đã học được rất nhiều từ giáo viên và học sinh như nhau." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi đã học được rất nhiều từ giáo viên và học sinh như nhau." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã học được rất nhiều từ giáo viên và học sinh như nhau." dịch câu này sang tiếng anh: I learned a lot from teachers and students alike.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login