"Vì tôi là ông chủ của riêng tôi, giờ của tôi rất linh hoạt." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Vì tôi là ông chủ của riêng tôi, giờ của tôi rất linh hoạt." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì tôi là ông chủ của riêng tôi, giờ của tôi rất linh hoạt." câu này tiếng anh là: Since I'm my own boss, my hours are flexible.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login