"Anh ấy là một trong những người nhân đạo nhất mà tôi từng làm việc cùng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh ấy là một trong những người nhân đạo nhất mà tôi từng làm việc cùng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một trong những người nhân đạo nhất mà tôi từng làm việc cùng." dịch sang tiếng anh: He's one of the most humane people I have ever worked with.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login