"Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc - có lẽ tôi đã ăn quá nhiều." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc - có lẽ tôi đã ăn quá nhiều." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc - có lẽ tôi đã ăn quá nhiều." dịch câu này sang tiếng anh là: I'm feeling a bit queer -- perhaps I ate too much.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login