"Lên lầu và dọn phòng của bạn - gấp đôi thời gian!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Lên lầu và dọn phòng của bạn - gấp đôi thời gian!" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lên lầu và dọn phòng của bạn - gấp đôi thời gian!" tiếng anh là: Get upstairs and clean your room - double-time!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login