"Họ đã nhận được thông tin bằng các phương tiện gian lận." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Họ đã nhận được thông tin bằng các phương tiện gian lận." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã nhận được thông tin bằng các phương tiện gian lận." câu này dịch sang tiếng anh là: They got the information by fraudulent means.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login