"Cô nhảy múa như một con vịt xuống nước." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô nhảy múa như một con vịt xuống nước." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhảy múa như một con vịt xuống nước." tiếng anh dịch: She took to dancing like a duck to water.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login