"Paul thích chơi nhạc rock rất lớn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Paul thích chơi nhạc rock rất lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Paul thích chơi nhạc rock rất lớn." tiếng anh câu này dịch: Paul likes playing very loud rock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login