"Bạn sẽ sớm đi đến từng mảnh nếu bạn tiếp tục làm việc như vậy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bạn sẽ sớm đi đến từng mảnh nếu bạn tiếp tục làm việc như vậy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ sớm đi đến từng mảnh nếu bạn tiếp tục làm việc như vậy." câu này tiếng anh dịch: You'll soon go to pieces if you keep on working like that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login