"Hội tự hào có 3000 thành viên trên toàn thế giới." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Hội tự hào có 3000 thành viên trên toàn thế giới." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hội tự hào có 3000 thành viên trên toàn thế giới." câu này dịch sang tiếng anh là: The Society boasts 3000 members worldwide.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login