"Một vòng tăng lương mới có thể kích hoạt một vòng xoáy lạm phát." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một vòng tăng lương mới có thể kích hoạt một vòng xoáy lạm phát." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một vòng tăng lương mới có thể kích hoạt một vòng xoáy lạm phát." tiếng anh dịch: A new round of wage increases could trigger an inflationary spiral.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login