"Tôi chắc chắn rằng tôi không xứng đáng được khen ngợi nhiều như vậy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi chắc chắn rằng tôi không xứng đáng được khen ngợi nhiều như vậy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chắc chắn rằng tôi không xứng đáng được khen ngợi nhiều như vậy." dịch sang tiếng anh: I'm sure I don't deserve so much praise.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login