"Tại thời điểm hiện tại chúng tôi không có lời giải thích cho điều này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tại thời điểm hiện tại chúng tôi không có lời giải thích cho điều này." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại thời điểm hiện tại chúng tôi không có lời giải thích cho điều này." câu này tiếng anh dịch: At the present time we have no explanation for this.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login