"Sản phẩm của chúng tôi là miễn phí từ phụ gia nhân tạo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sản phẩm của chúng tôi là miễn phí từ phụ gia nhân tạo." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sản phẩm của chúng tôi là miễn phí từ phụ gia nhân tạo." câu này dịch sang tiếng anh:Our products are free from artificial additives .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login