"Trời tối và việc họ vào trại đã không được chú ý." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Trời tối và việc họ vào trại đã không được chú ý." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trời tối và việc họ vào trại đã không được chú ý." tiếng anh dịch: It was dark and their entry into the camp had gone unnoticed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login