"Phân phối như được lập bảng dưới đây." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Phân phối như được lập bảng dưới đây." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phân phối như được lập bảng dưới đây." tiếng anh câu này là:The distribution is as tabled below.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login