"Anh ta rất dày đặc, anh ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Anh ta rất dày đặc, anh ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta rất dày đặc, anh ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì." dịch câu này sang tiếng anh là: He is so dense he'll never amount to anything.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login