"Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhếch lên và nước mắt trào ra." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhếch lên và nước mắt trào ra." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhếch lên và nước mắt trào ra." tiếng anh dịch: Her little mouth puckered up and tears filled her eyes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login