"Anh ta bị vỡ và không thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Anh ta bị vỡ và không thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta bị vỡ và không thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu." tiếng anh câu này là:He is flat broke and cannot find a job anywhere.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.