"Tôi nói rằng tôi cảm thấy muốn bỏ, nhưng tôi không có nghĩa là nó theo nghĩa đen!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi nói rằng tôi cảm thấy muốn bỏ, nhưng tôi không có nghĩa là nó theo nghĩa đen!" dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nói rằng tôi cảm thấy muốn bỏ, nhưng tôi không có nghĩa là nó theo nghĩa đen!" câu này dịch sang tiếng anh là: I said I felt like quitting, but I didn't mean it literally!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login