"Cảnh sát đã được xác định bởi đồng phục của họ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cảnh sát đã được xác định bởi đồng phục của họ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đã được xác định bởi đồng phục của họ." tiếng anh dịch: The police were identifiable by their uniform.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login