"Tất cả các sắp xếp nên được hoàn thành trước khi khởi hành của bạn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tất cả các sắp xếp nên được hoàn thành trước khi khởi hành của bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các sắp xếp nên được hoàn thành trước khi khởi hành của bạn." dịch câu này sang tiếng anh: All the arrangements should be completed prior to your departure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login