"Đó là một số loại nhựa được làm để bắt chước sắt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đó là một số loại nhựa được làm để bắt chước sắt." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một số loại nhựa được làm để bắt chước sắt." câu này tiếng anh dịch: It was some kind of plastic made to imitate iron.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login