"Các nhân viên hải quan tìm thấy một khẩu súng che giấu về người của mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các nhân viên hải quan tìm thấy một khẩu súng che giấu về người của mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhân viên hải quan tìm thấy một khẩu súng che giấu về người của mình." tiếng anh dịch: Customs officers found a gun concealed about his person.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login