"Tôi cảm thấy như có một trọng lượng trên ngực, làm tôi nghẹt thở." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi cảm thấy như có một trọng lượng trên ngực, làm tôi nghẹt thở." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy như có một trọng lượng trên ngực, làm tôi nghẹt thở." dịch sang tiếng anh: I felt as if there was a weight on my chest, choking me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login