"Ông tìm kiếm sự chiếu sáng từ các tác phẩm của các nhà triết học vĩ đại." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ông tìm kiếm sự chiếu sáng từ các tác phẩm của các nhà triết học vĩ đại." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông tìm kiếm sự chiếu sáng từ các tác phẩm của các nhà triết học vĩ đại." dịch sang tiếng anh là: He sought illumination from the works of the great philosophers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login