"Năm 1906, đảng Tự do đã trở lại nắm quyền." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Năm 1906, đảng Tự do đã trở lại nắm quyền." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Năm 1906, đảng Tự do đã trở lại nắm quyền." tiếng anh câu này dịch: In 1906 the Liberal Party romped back to power.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login