"Tôi đã quen với công việc nặng nhọc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đã quen với công việc nặng nhọc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã quen với công việc nặng nhọc." câu này tiếng anh là: I am used to heavy work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login