"Ban nhạc của Ellington là bệ phóng cho nhiều nhạc sĩ jazz tài năng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ban nhạc của Ellington là bệ phóng cho nhiều nhạc sĩ jazz tài năng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ban nhạc của Ellington là bệ phóng cho nhiều nhạc sĩ jazz tài năng." tiếng anh là: Ellington's band was a launching pad for many gifted jazz musicians.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login