"Cô không bị lóa mắt bởi thành công của mình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô không bị lóa mắt bởi thành công của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không bị lóa mắt bởi thành công của mình." dịch câu này sang tiếng anh: She was not dazzled by her success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login