"Đây là một trong những phim hoạt hình sống động nhất mà tôi từng thấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đây là một trong những phim hoạt hình sống động nhất mà tôi từng thấy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một trong những phim hoạt hình sống động nhất mà tôi từng thấy." dịch câu này sang tiếng anh là: This is one of the most vivid cartoons I have ever seen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login