"Cô sẽ không bao giờ hơn một người quen thông thường." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cô sẽ không bao giờ hơn một người quen thông thường." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô sẽ không bao giờ hơn một người quen thông thường." câu này dịch sang tiếng anh:She will never be more than a casual acquaintance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login