"Hợp đồng thuê căn hộ đã hết hạn vào ngày 14 tháng Sáu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Hợp đồng thuê căn hộ đã hết hạn vào ngày 14 tháng Sáu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hợp đồng thuê căn hộ đã hết hạn vào ngày 14 tháng Sáu." dịch sang tiếng anh là: The lease on the flat expired on June 14th.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login